top of page

Det är samma kunniga och engagerade medarbetare som tidigare, men under nytt namn.

Vår historia

HISTORIK

Fram har sitt ursprung från Hedström & Taube Installationsledning (startade 2000) och Projekteringsledning (startade 2010). Det är samma kunniga och engagerade medarbetare som tidigare, men under nytt namn.


Det långa och goda samarbetet inom Hedström & Taube Gruppen, har fasats ut på så sätt att vi inte marknadsför oss under samma namn, men samarbetar i projekt som tidigare när tillfälle ges. Vi fortsätter som tidigare att hålla projekten i fokus med stor passion att utveckla tjänsterna inom projektledning och dess nödvändiga kompetenser. Alltså ingen skillnad mot de dryga 20-åren tillbaka.

Jonas Ringström

Kontaktpersoner:
bottom of page