top of page
Glöm inte RFP

Syftet med ett rumsfunktionsprogram (RFP) är att beskriva enskilda rum i en byggnad, utifrån funktioner och krav. Det vill säga vad rummet ska användas till, hur många som ska vistas där och om det finns några särskilda krav på utformning, inredning och utrustning.

RFP

Vägen till ett bättre genomförande

Inget är kanske viktigare i byggprocessen än att slutresultatet fungerar som det är tänkt. För att det säkerställa den målsättningen granskas alla bygghandlingar noggrant. I den processen är det särskilt viktigt att titta på byggnadens alla funktionssamband.

GRANSKNING

Ersta nya sjukhus, vinnare av ”Årets Stockholmsbyggnad” 2024.

Fram har varit en del i Ersta diakonis projektledningsorganisation med flera viktiga funktioner som Projektchef, Projekteringsledare, Bitr. projekteringsledare och Installationsledare. Ett projekt som för Fram’s del pågick under 5 år.

NYHETER

Kv Poolen är Årets Bygge 2023

Projektet Kv Poolen i Solna har utsetts till Årets Bygge 2023. I projektet har Fram stått för projektledning, projekteringsledning och installationsledning, från systemhandling till färdig byggnad.

NYHETER

Fram fyller 1 år

Våra företag har funnits i många år och vårt nya varumärke Fram firar nu 1 år.
Det har känts nytt och fräscht med ett namnbyte och vi tycker att det varit mycket värdefullt att fundera över frågor som annars lätt blir bortprioriterade.
I vårt utvecklingsarbete arbetar vi vidare med hur vi på bästa sätt skall bidra till lyckade projekt och till utveckling i branschen.
Vi får mycket positiv uppmärksamhet för vårt nya koncept ”Nyfiken på” där vi delger alla våra branschkollegor våra tankar, kunskaper och funderingar kring olika teman.
Ett stort tack till alla er som utgör vårt nätverk och därmed på olika sätt bidrar till att vi utvecklas.

NYHETER

Samverkan mellan beställare och byggentreprenör

Oavsett om vi pratar om Samverkan, Partnering eller annat begrepp så handlar det i grunden om hur vi skall samarbeta i ett projekt. Hur vi skapar engagemang och ger utrymme för personer att använda sitt omdöme och sunda förnuft. Det krävs ett öppet och ärligt samarbetsklimat.
Att bli riktigt bra på Samverkan är som att leta efter neutrinon – den lilla partikeln – det tar tid och kräver tålamod.

SAMVERKAN

Ödmjukhet och planering

Alla de slutgiltiga detaljbeslut som ska fattas av en hyresgäst eller beställare – så kallade besked – har sina noggrant angivna platser i byggprocessen: På datumet X ska beskedet Y lämnas. Det kan förefalla väl planerat, men i praktiken är processen mer komplicerad än så.

BESKED

Vägen till ett lyckat slutskede

I takt med att hus blir smartare blir de tekniska systemen allt mer komplexa. Att injustera och optimera en byggnad tar idag i regel mer än ett år, i bästa fall. Om man inte gjort sin hemläxa avseende samordnad kontroll kan det ta flera år innan byggnaden fungerar som den ska.

SAMORDNAD KONTROLL

Så skapar du lättlästa systemhandlingar

Tidiga ritningar ser idag mer och mer ut som färdiga bygghandlingar, mycket på grund av att moderna digitala verktyg gör det enkelt att vara detaljerad. Det är bra på sitt vis, men kan göra det svårare för ovana granskare att se helheten. Fram har samlat några enkla principer för att underlätta hanteringen.

SYSTEMHANDLINGAR

Tidsvinster och förbättrad delaktighet

Byggprojekt präglas generellt av stor komplexitet och låg upprepningsgrad. Det innebär utmaningar när processer ska automatiseras. Men utvecklingen går framåt. Inte minst inom granskningsprocessen.

DIGITALISERING

Cyklisk tidsplanering gav toppkvalitet

Efter att kvaliteten utvärderats under året på 200 stora svenska byggprojekt utkristalliserades i september tre vinnare, varav en var Kvarteret Poolen i Solna utanför Stockholm, som projektleds av Olle Lewenhaupt på Fram.

KVALITET

Ett stort ansvar för bygg- och fastighetsbranschen

Klimatfrågan är minst sagt akut, men det finns fortfarande möjlighet att förändra våra och kommande generationers livsvillkor. Där har vi som arbetar inom den resurskrävande bygg- och fastighetsbranschen ett särskilt stort ansvar.

HÅLLBARHET

KUNSKAP

Våra tankar om byggprojektledning

För oss är det viktigt att alltid blicka framåt, att försöka genomföra det nuvarande projektet på ett lite bättre sätt än det förra. Därför analyserar vi ständigt våra metoder och är lyhörda för vad som händer i branschen. Här nedan delar vi med oss av våra tankar och annat byggrelaterat som vi känner är spännande och relevant.

KUNSKAP

Projektledaren Olle Lewenhaupt och projekteringsledaren Paula Arvas framför en rendering av Kv Poolen.

bottom of page