top of page

Jonas Ringström

Olle Lewenhaupt

Amanda Donovan

Denise Eriksson

Erik Norstedt

Jonas Larsson

Kristin Kallin

Lina Olofsson

Paula Arvas

Rickard Karlsson

Robin Krantz

Björn Burman

Björn Burman

Brita Högberg

Brita Högberg

Håkan Oskarsson

Håkan Oskarsson

Johan Wessel

Johan Wessel

Peter Clevö

Peter Clevö

Tim Söderlund

Tim Söderlund

Tom Pettersson

Tom Pettersson

Carola Angeria

Carola Angeria

Catarina Ringström

Catarina Ringström

Med en projektledare från Fram får du hjälp med helheten, från ekonomi till driftsättning och överlämnande. Många gånger anlitas vi redan på idéstadiet. Andra gånger tar vi ansvar för själva byggprocessen. Oavsett vilket kräver rollen förmågan till handfasta insatser, att driva på en projektgrupp och – inte minst – att lyhört känna av hur man bäst får människor att jobba tillsammans. Och centralt förstås: att identifiera och eliminera risker som kan kosta projektet tid och/eller pengar. Våra projektledare har alla mångårig erfarenhet av att leda stora byggprojekt. 

Samverkan mellan beställare och byggentreprenör

Oavsett om vi pratar om Samverkan, Partnering eller annat begrepp så handlar det i grunden om hur vi skall samarbeta i ett projekt. Hur vi skapar engagemang och ger utrymme för personer att använda sitt omdöme och sunda förnuft. Det krävs ett öppet och ärligt samarbetsklimat.
Att bli riktigt bra på Samverkan är som att leta efter neutrinon – den lilla partikeln – det tar tid och kräver tålamod.

Läs mer

I grunden sköter en projekteringsledare planeringen av den färdiga produkten, ofta i form av att ta fram rätt handlingar i rätt tid, så att arbetet flyter på. Det är inte bara formalitet. Det är en nödvändighet om kunden ska få det som önskas. Med krav på tillgänglighet, energieffektivitet och hållbarhet är moderna byggprojekt ofta så komplexa att väl genomförd projekteringsledning i sig skapar unika värden för såväl byggherre som framtida brukare. Våra projekteringsledare hanterar hela projekteringsprocessen och lägger särskild vikt vid att ständigt utveckla verktyg och processer. 

Ödmjukhet och planering

Alla de slutgiltiga detaljbeslut som ska fattas av en hyresgäst eller beställare – så kallade besked – har sina noggrant angivna platser i byggprocessen: På datumet X ska beskedet Y lämnas. Det kan förefalla väl planerat, men i praktiken är processen mer komplicerad än så.

Läs mer

Installationer utgör en allt större andel av den totala byggkostnaden och är helt avgörande för byggnadens funktion. Betydelsen av effektiv installationsledning kan inte nog understrykas. Med en erfaren installationsledare i spetsen får du hjälp med att definiera, planera, integrera och samverka, i regel hela vägen från projektering till drift, inklusive samordning av entreprenörer, granskning av kostnader, hantering av myndigheter samt funktionstester. Våra installationsledare har stor erfarenhet av byggprojekt och har särskilt sökt sig till installationsledning som nisch. 

Vägen till ett lyckat slutskede

I takt med att hus blir smartare blir de tekniska systemen allt mer komplexa. Att injustera och optimera en byggnad tar idag i regel mer än ett år, i bästa fall. Om man inte gjort sin hemläxa avseende samordnad kontroll kan det ta flera år innan byggnaden fungerar som den ska.

Läs mer

Byggprojekt idag blir allt mer komplexa. För att få en effektiv organisation gäller det att var och en bidrar med sina styrkor, så att alla får god överblick över sina delar. Med en projektadministratör i gänget säkrar vi upp att det är ordning och reda i prognoser, redovisningar, dokumentation och på projektkontoret.

Frams projektadministratörer har bred erfarenhet av stora och komplicerade projekt och nära samarbeten med olika typer av kunder. 

Även för en erfaren beställare kan komplicerade byggprojekt innebära avsevärda utmaningar. Beslut ska fattas på kort varsel, till exempel när förutsättningar plötsligt förändras eller något oförutsett problem dyker upp. Med en projektstrateg vid din sida får du en slags mentor som kan ta en stöttande och kvalitetssäkrande roll kring helheten eller punktvis för specifika insatser. På så sätt bibehåller du överblick och fokus, medan felkällor tidigt kan identifieras och elimineras. Våra projektstrateger har alla lång erfarenhet av att projektleda stora och komplicerade byggprojekt. (Vi utvecklar systematiskt våra genomförandestrategier och tankar kring minimering av målkonflikter i projekten.)

Jonas Ringström

Olle Lewenhaupt

PROJEKTERINGSLEDARE
PROJEKTADMINISTRATÖRER
PROJEKTSTRATEGER
INSTALLATIONSLEDARE
PROJEKTLEDARE

KOMPETENS

Alla delar av byggrelaterad projektledning

Vi på Fram hjälper er med kvalificerade projektledningtjänster inom bygg och anläggning, oavsett vilken typ av projekt ni har.


Vår kompetens omfattar i stort sett alla delar av byggrelaterad projektledning. Många av oss kan tack vare mångårig erfarenhet bära olika hattar i olika projekt. Det illustrerar ytterligare den nära integration mellan de olika specialistområdena vi tror är nödvändig för effektivt och framgångsrikt genomföra byggprojekt.


Har du också ett spännande projekt på gång? Välkommen att kontakta oss och ta del av vårt ständiga tänk framåt. Vi bygger tillsammans!

Fram har sitt ursprung i Hedström & Taube. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Projekteringsledare Kristin Kallin håller en dragning för Robin Krantz och Jonas Ringström,

i arbetslokalen vid projektet Kv Poolen.

bottom of page