top of page

Dalarö avloppsreningsverk

Haninge har startat utbyggnaden av Dalarö avloppsreningsverk. När projektet är klart kommer Dalaröborna att ha tillgång till mer än dubbelt så stor avloppsreningskapacitet som idag. Dessutom tillkommer nya smarta, säkra och mer miljövänliga lösningar med utbyggnationen av reningsverket.

Dalarö avloppsreningsverk är beläget på Dalarö, nordost om Dalarö kanals mynning i Vadviken. Sedan 1980-talet har reningsverket använts för rening av avloppsvatten från Dalarö tätort. Avloppsreningsverket tar också emot vatten från delar av Smådalarö och Schweizerdalen. Nu har avloppsreningsverket nått sin maxkapacitet och behöver byggas ut för att fler ska kunna ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp på Dalarö.

Syftet med projektet är att möjliggöra expansion av Haninge kommun, genom att säkra avloppsvattenreningen på Dalarö fram till år 2050. När utbyggnaden är klar kommer Dalaröborna att ha tillgång till mer än dubbelt så stor avloppsreningskapacitet som idag. Många fler boende kommer då att kunna ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp året runt. Dessutom tillkommer nya smarta, säkra och mer miljövänliga lösningar med utbyggnationen av reningsverket.

Haninge kommun

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Dalarö, Haninge kommun

Byggherre:

Haninge kommun

Generalentreprenad

Cobab AB

2023-2025

Fram deltar med installationsledning under produktionsfasen.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page