top of page

Gunsta skola

I Södra Gunsta, Uppsala, kommer en helt ny grundskola med idrottshall att byggas intill huvudgatan. Skolans huvudentré riktas mot torget som planeras vid huvudgatan, på så sätt kommer skolgården att ramas in av byggnaderna för att skapa en lugn och tyst miljö för eleverna.

Projektet omfattar en skolbyggnad för 630 elever från förskoleklass till årskurs 6, tillagningskök för ca 800 portioner samt fullstor idrottshall med fritidsklubb.
Hållbarhet står i fokus och byggnaden kommer ha solceller på tak och bergvärme för uppvärmning.

Byggnaden ska uppfylla klass Silver enligt Miljöbyggnad.

Illustration: Cedervall Arkitekter AB

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Gunsta, Uppsala

Byggherre:

Skolfastigheter i Uppsala

Totalentreprenad i samverkan

ByggDialog AB

2022-2026

Ca 9 000 kvm LOA

Fram bistår ByggDialog med Installationsledning under projektering och byggskedet.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page