top of page

Hangö

Kvarteret Hangö med Niams kontorsprojekt Grid 17 är först ut av totalt ca 20 nya kvarter som kommer byggas i Södra Värtan med både kontor, bostäder och skola.
Byggnaden kännetecknas av robusta material och stor flexibilitet för enkel anpassning till olika hyresgästers behov.
Stockholms stads höga ambitionsnivå gällande hållbarhet för exploateringar i Södra Värtan har varit en utmaning i projektet.
Projektet ska certifieras enligt Breeam New Construction med målsättning att nå outstanding-nivå.

Bild: Niam / Walk the Room

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Värtahamnen, Stockholm

Byggherre:

Niam

Delad entreprenad

2020-2024

9 300 kvm BTA

Fram har ansvarat för projekteringsledning från programhandling till bygghandling.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page