top of page

KISP

Karolinska Institutet Science Park (KISP) ligger på Karolinska Institutets område och utgörs av tre byggnader förbundna med en gemensam entrédel. Gamma uppfördes i den sista etappen, efter Alfa och Beta. Alla tre byggnaderna är i struktur och form likadana laboratoriebyggnader.

Gamma, såsom Alfa och Beta, är mycket installationstät. Det har varit en utmaning att tillgodose den komplexa verksamhetens höga krav på föränderlighet och flexibilitet samtidigt som det finns mycket specifika krav. Projektet har varit ovanligt då man haft möjlighet att utveckla och förbättra lösningar med utgångspunkt i erfarenheterna man gjort i Alfa och Beta.

©Sweco FFNS

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Solna

Byggherre:

Akademiska Hus Stockholm

Utförandeentreprenad i samverkan

Skanska

2010–2013

8 800 kvm LOA.

Fram har deltagit med biträdande projektledning, projekteringsledning och installationsledning, från programhandling till färdig byggnad för Akademiska Hus Stockholm.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page