top of page

Klamparen 10

Den k-märkta fastigheten Klamparen 10 på Kungsholmen uppfördes mellan år 1984-1986 för Stockholms Tingsrätt. Byggnaden uppgraderas nu till ett modernt kontor med takterrass, restaurang, kafé, gröna ljusgårdar, gym och generösa kontorsytor.
Fastighetens ursprungliga traditionella värden kommer att bevaras och uppgraderas. Kvaliteter i form av god arkitektur och robust stomme kompletteras med nya påbyggnader med fantastisk utsikt samt inglasning av två stora innergårdar. Fasaden mot Flemminggatan öppnas upp i gatuplan.
I samband med ombyggnaden miljöcertifieras byggnaden enligt BREEAM In-Use nivå Excellent.

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Stockholm

Byggherre:

KLP

Totalentreprenad i samverkan

In3prenör

2018-2022

Ombyggnad och tillbyggnad på totalt 25.000 kvm

Fram har ansvarat för framtagande av programhandlingar och systemhandlingar

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page