top of page

KMH

Akademiska Hus har för Kungl. Musikhögskolans räkning uppfört en ny skola. KMH´s målbild är att byggnaden ska bli en central mötesplats för musik i staden, en plats för lärande i musik, publikt så väl som privat. Verksamheten ska bli synlig i staden och bjuda in till besök. Projektet innehåller undervisnings- och övningslokaler, lokaler för administration, bibliotek, inspelningsstudior samt fyra publika konsertlokaler i olika storlekar. De nya byggnaderna placeras på var sida av det byggnadsminnesklassade stallet med tillhörande ridhus och stallplan.

Projektet utmärker sig med sina höga och varierande akustiska krav, både vad gäller rumsakustik och avskärmning. Verksamheten ställer även höga krav på klimat och relativ luftfuktighet. Byggnaden ska uppfylla klass Silver enligt Miljöbyggnad.

©AIX Arkitekter

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Stockholm

Byggherre:

Akademiska Hus

Utförandentreprenad i samverkan

NCC

2012 – 2016

Area ca 22.000 kvm BTA

Fram deltar med projektledning, projekteringsledning och installationsledning från systemhandling till färdig byggnad för Akademiska Hus.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page