top of page

Kokpunkten

Det byggnadsminnesförklarade ångkraftverket i Västerås från 1917 har omvandlats till ett modernt upplevelsebad, Sveriges första actionbad. Badet innehåller specialdesignade attraktioner i åtta våningar.

Projektet har inneburit total ombyggnad av komplexet där den gamla ”Mavan” (matarvattenbyggnaden för Panna 13 & 14) och Panna 15 (en av Sveriges tidigaste fjärrvärmepannor) revs ut och i utrymmet, som frigjordes mellan omkringliggande äldre industribyggnader, byggdes sedan den nya anläggningen upp, inte som brukligt för denna typ av projekt horisontellt, utan vertikalt, i åtta våningar. Upplägget har gett badet en 3D-miljö med en stor variation för såväl åkattraktioner som kommunikationsvägar. Detta förstärks av den artificiella miljön som man valt att skapa där den vardagligt gråa betongen (då badet ej är i drift) väcks till liv och får ett ständigt skiftande ansikte med hjälp av bild- och ljusspel på väggarna.

Byggnaden av Actionbadet har inneburit spännande utmaningar i form av åkattraktioner unika för Skandinavien, bl.a. Boomerang – en hisnande halfpipe, Black River där du i en mäktig vattenström på 1 000 l/s susar fram genom mörkret! En annan utmaning var äventyrsbassäng på plan 3 som håller samman anläggningen, en biogrotta med 340 graders bioduk och undervattensljud! Anläggning kräver omfattande och avancerade installationer för att komma till sin rätt och projektering, utförande samt avprovning/driftsättning av dessa har varit en spännande resa!

I dagsläget, (2015 – 2017) uppför KFAB, vägg i vägg med Actionbadet, ett hotell inom det gamla skalet för Panna 13 resp. 14, och inom hela komplexet planeras även en Energy Arena och ett Science Center.

Film Kokpunkten Ljusdagen (framtagen av ÅF Lightning, Stockholm, i samband med att projektet deltog i tävlingen om Stora Ljuspriset 2015 och även erhöll ett hedersomnämnande i samband därmed)

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Västerås

Byggherre:

Kokpunkten Fastighets AB (KFAB)

Utförandeentreprenad, delad entreprenad.

Peab Sverige AB

2012 – 2015

7 200 kvm BTA

Fram engagerades av beställaren, KFAB, som installationsledare då produktionen påbörjats och man har även svarat för avprovning, driftsättning samt samordnad provning fram till en drifttagen och fungerande anläggning.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page