top of page

Kv Ledvolten

Ett medicinteknikföretag flyttar sin verksamhet till en ny fastighet, Ledvolten, som ligger i Ulriksdal.

Deras lokaler kommer, utöver traditionella arbetsplatser, även innehålla ytor för laboratorium och renrum. Det översta våningsplanet i fastigheten har en väl tilltagen takhöjd, här blir det både arbetsplatser, sociala ytor och möjlighet att bjuda in till föreläsningar och tillställningar.

Ledvolten är mycket installationstät. Det har varit en utmaning att tillgodose den komplexa verksamhetens höga krav på föränderlighet och flexibilitet samtidigt som det finns mycket specifika krav.

Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Solna

Byggherre:

PEAB Fastighetsutveckling Sverige ABAB

Totalentreprenad i samverkan

PEAB i Sverige AB

2019-2020

ca 5000 kvm BTA

Fram har deltagit med projektledning och installationsledning under produktionsfasen.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page