top of page

Kv Päronet

Projektet innebar en evakuering av samtliga hyresgäster, rivning samt om och tillbyggnad med bland annat en ny länkbyggnad och teknikutrymmen på tak. Samtliga installationer är utbytta och ett stort engagemang har lagts på att åstadkomma en låg energiförbrukning.
Projektet har kännetecknats av en hög ambition och förmåga att, utan att nyttja exklusiva material och lösningar, tillskapa en trevlig och väl fungerande kontorsmiljö.

© Åke E:son Lindman

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Stockholm

Byggherre:

Fabege

Totalentreprenad i samverkan

JM Bygg

2007–2010

ca 30.000 kvm BTA

Fram har deltagit med projektledning, projekteringsledning, byggledning och installationsledning, från systemhandling till färdig byggnad för Fabege.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page