top of page

London

Befintlig kontorsfastighet innehållande 5 plan totalrenoveras med kvarsittande hyresgäster. Nya entréer, tillgänglighetsanpassning, renovering fasad. Kontoren utformas för ett aktivitetsbaserat arbetssätt och kommer att rymma cirka 4.000 arbetsplatser. Byggnaden projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM, nivå Excellent.

©BAU

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

London

Byggherre:

Statens Fastighetsverk

Skansen, (brittisk byggfirma)

2014-2016

ca 5 500m² BTA

Fram deltar med projekteringsledning. Systemhandlingen gjordes i Sverige med svenska konsulter och bygghandlingen upprättades med brittiska konsulter i London.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page