top of page

PQi-utmärkelsen till projektet Kv Poolen

Cyklisk tidsplanering gav toppkvalitet

KVALITET

Efter att kvaliteten utvärderats under året på 200 stora svenska byggprojekt utkristalliserades i september tre vinnare, varav en var Kvarteret Poolen i Solna utanför Stockholm, som projektleds av Olle Lewenhaupt på Fram.


– Vi har fokus på framdrift och en acceptans för att det ibland blir fel. Man måste våga ta beslut. Och tack vare tydliga prioriteringar undviker vi att överarbeta fel frågor, kommenterar Olle Levenhaupt. 


Han lyfter också fram metoden cyklisk tidsplanering som en viktig framgångsfaktor.


- Det här är alldeles för ovanligt och något många inte klarar av i praktiken, men när man får till cyklisk tidsplanering av produktionen är det extremt rationellt och lönsamt. Cyklisk tidplanering innebär att momenten för att färdigställa en yta delas in i lika långa tidsfönster, typiskt två eller tre veckor.


Inom varje tidsfönster får bara de planerade momenten göras på ytan, dvs entreprenören får fritt svängrum, utan störningar. Produktionsmetoden ger tydliga arbetsområden och upprepningen gör att personalen kan optimera arbetet och därmed ofta gå ner i resurs efter de första cyklerna.


 -Avgörande för cyklisk tidsplanering är att tidigt se vilka delar som kan produceras ”på löpande band” och sendan se till att att alla entreprenörer håller sin tilldelade tid, berättar Olle Lewenhaupt. 


Kvarteret Poolen omfattar 35 000 m2 kontorsyta fördelat på tio våningsplan. Totalt är fler än 2 500 personer registrerade i projektet via ID06. Metoden cyklisk tidsplanering har också använts av Fram i andra projekt, däribland Kvarteret Orgeln 7 och Kvarteret Nöten 4.


PQi, Project Quality Index, är en modell för att mäta kvaliteten i byggprojekt. Syftet med PQi är att sätta fokus på kvalitetsfrågan i i projektet, där allt ifrån planering, ledarskap och arbetsmiljö till tidplan och budget mäts.


Metoden är utvecklad i samverkan med forskare vid Luleå tekniska universitet.

Olle Lewenhaupt

Kvarteret Poolen blev utsett till ett av Sveriges tre bästa byggprojekt 2021, avseende kvalitet.

Kontaktpersoner:
bottom of page