top of page

VÄGEN FRAM

Så navigerar vi

Ett kvalitetsystem för det oförutsedda 

Våra projekt kräver att vi kan navigera genom nya farvatten. Det kräver noggrann planering och flexibilitet för att anpassa sig till oförutsedda händelser och förändrade förutsättningar. Vår metod, "Vägen Fram", är ryggraden i vår projektplanering. Det är vårt fundament, som vi anpassar efter behov och som vi säkerställer kvaliteten mot.

Vägen Fram utgör hjärtat i vårt verksamhetssystem, den omfattar rutiner och mallar anpassade för våra processer. Det täcker projektens alla skeden och är lättillgängligt för alla våra medarbetare.


Detta gör att vi säkrar kvaliteten i våra leveranser såväl på en generell som på en specifik nivå. Kontinuerlig erfarenhetsåterföring skapar förutsättningar för systematisk förbättring och effektivisering både i det interna sammanhanget och i ett större perspektiv.

Vår passion ligger i att ständigt förbättra och utveckla, tillsammans.

Vägen Fram är:
➢ ett stöd- och kontrollsystem
➢ ett systematiskt och enhetligt arbetssätt

➢ en ”kunskapsbank”

Kvalitetssystemet har upprättats med SS-EN ISO 9001:2015 som stöd och följer i allt väsentligt standarden.

Kvalitetsledningssystemet består av:
➢ Kvalitetspolicy
➢ Processbeskrivningar
➢ Dokumenterade rutiner

Genom att följa dessa riktlinjer och ständigt sträva efter förbättring fortsätter vi vår resa, inspirerade av andan och tåligheten hos skeppet Fram.
 

När skeppet Fram byggdes i slutet av 1800-talet valde Fritjof Nansen att bygga en robust och kompakt båt, optimerad för att motstå isens krafter. Besättningen skulle vara liten och handplockad, alla skulle vara generalister och klara sig bra på egen hand, var och en med sin unika spetskompetens. Tillsammans skulle de hantera alla utmaningar.

Vägen Fram

Klicka här för att se hela Vägen Fram

Kontaktpersoner:
Johan Wessel

Johan Wessel

Paula Arvas

Paula Arvas

bottom of page