top of page

Dags att tänka på hållbarhet

Ett stort ansvar för bygg- och fastighetsbranschen

HÅLLBARHET

Klimatfrågan är minst sagt akut, men det finns fortfarande möjlighet att förändra våra och kommande generationers livsvillkor. Där har vi som arbetar inom den resurskrävande bygg- och fastighetsbranschen ett särskilt stort ansvar.


På Fram arbetar vi aktivt och medvetet för att i varje projekt och i alla beslut göra kloka val utifrån såväl långsiktig som kortsiktig klimatpåverkan. 


-Vi gör material- och metodval utifrån den miljöpåverkan de faktiskt innebär, avseende tillverkning av komponenter, transporter, montagemetoder, underhåll och utbytesfrekvens. Man behöver också titta på indirekta beroenden, säger Olle Lewenhaupt, projektledare på Fram. 


-Ja, det innebär att våra val är komplexa, men med bra kravspecifikationer från våra kunder och ett tydlig hållbarhetsfokus i projekten kan vi faktiskt göra skillnad, fortsätter han.


I Sverige stod bygg- och fastighetsbranschen för drygt en femtedel av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Sett över en 25-årsperiod har utsläppen minskat med omkring en tredjedel – men minskningen härrör främst från uppvärmningen av byggnader. 


-Det är dags att anpassa även själv byggandet till den nya tiden. Det ser vi fram emot. Tack vare att hela branschen tar det här klivet kommer det att innebära vinster inte bara för våra barn, utan för beställare och brukare redan idag, säger Olle Lewenhaupt avslutningsvis.


Ännu är det inte för sent.

Olle Lewenhaupt

Paula Arvas

Bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan har minskat - men bara när det gäller uppvärmning. (Källa: Boverket)

Kontaktpersoner:
bottom of page