top of page

Fram fyller 1 år

NYHETER

Våra företag har funnits i många år och vårt nya varumärke Fram firar nu 1 år. Det har känts nytt och fräscht med ett namnbyte och vi tycker att det varit mycket värdefullt att fundera över frågor som annars lätt blir bortprioriterade. I vårt utvecklingsarbete arbetar vi vidare med hur vi på bästa sätt skall bidra till lyckade projekt och till utveckling i branschen. Vi får mycket positiv uppmärksamhet för vårt nya koncept ”Nyfiken på” där vi delger alla våra branschkollegor våra tankar, kunskaper och funderingar kring olika teman. Ett stort tack till alla er som utgör vårt nätverk och därmed på olika sätt bidrar till att vi utvecklas.

Johan Wessel

Jonas Ringström

Olle Lewenhaupt

Paula Arvas

Fram fyller 1 år.

Kontaktpersoner:
bottom of page