top of page

Snabbt färdigställande tack vare effektiv samverkan

Kv Poolen är Årets Bygge 2023

NYHETER

Projektet Kv Poolen i Solna har utsetts till Årets Bygge 2023. I projektet har Fram stått för projektledning, projekteringsledning och installationsledning, från systemhandling till färdig byggnad.


- Det har varit otroligt kul att vara en del av detta fantastiska projekt. Det vi är mest stolta över är nog den här delen av juryns motivering: ”…ett helt nytt sätt att samverka för att nå ett gemensamt mål”, säger Olle Lewenhaupt, projektledare på Fram.


Bakom projektet, som slutfördes långt före utsatt tid, står Solna Stad och fastighetsbolaget Fabege. Deras initiala upplägg lade grunden för framgångarna. - Kommunen ville exploatera marken. Fabege ville bygga på det attraktiva läget.


Tack vare ett gott samarbetsklimat som etablerades redan från början flöt arbetet ovanligt smidigt, säger Olle Lewenhaupt. Han hoppas också att både den innovativa fastighetslösningen och det smarta samverkansupplägget ska spridas i branschen.


- För förtroende och samverkan späds inte ut när det sprids, utan mognar och förädlas, säger Olle Lewenhaupt.


Juryns motivering lyder i sin helhet som följer:


"Totalvinnaren i Årets Bygge 2023 är ett komplext projekt som har visat prov på helt nya sätt att samverka för att nå ett gemensamt mål. Budget har hållits på ett föredömligt sätt och projektet blev klart långt innan utsatt tid. Samtidigt har man inte tummat på kvalitén. Finansieringen av projektet har gjorts enligt en nytänkande modell som gett stor samhällsnytta och borde kunna inspirera fler. Den innovativa fastighetslösningen ger nu plats för både arbete och rörelseglädje under samma tak."


Kv Poolen är det tredje projektet där Fram ingått i projektledningen och som vunnit totalpriset för Årets Bygge. De två tidigare var Aula Medica (2014) och Biomedicum (2019). Utöver dessa vann projektet Nya Kronan kategorin Kontor och hotell 2022.


Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris som varje år delas ut av tidningen Byggindustrin. Priset går till ett enskilt byggprojekt som slutförts under föregående år. Det innebär att projekten som är med och tävlar i Årets Bygge 2023 måste ha färdigställts under 2022. Projekten tävlar inom sex olika kategorier: Bostäder, Hotell och kontor, Infrastruktur, Industribyggnad/logistik/butik, Samhällsfastigheter och Renovering. Årets bygge har hittills delats ut elva gånger (sedan 2013).


Totalt tävlade 94 projekt om utmärkelsen i sju olika kategorier. Kvarteret Poolen slutade som totalvinnare. Alla projekten bedömdes utifrån kriterierna arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan.Brita Högberg

Carola Angeria

Johan Wessel

Olle Lewenhaupt

Paula Arvas

Kv Poolen i Solna är Årets Bygge 2023.

Kontaktpersoner:
bottom of page