top of page

Kv Poolen

Kv Poolen ligger i Arenastaden, i nära anslutning till Mall of Scandinavia, inom Ulriksdals idrottsplats. Projektet är ett samarbete mellan Solna Stad och Fabege, där resultatet blir en tredimensionell fastighet med kommunal simhall samt kontor.

Solnas nya Simhall upptar del av plan 0-2 med bassänger i markplan. Kontorets entré vetter mot Gustav III Boulevard och då den disponibla ytan är begränsad i plan 0-2 tar man sig via hissar och rulltrappor upp till plan 3, som blir kontorets huvudplan, med restauranger och två ljusgårdar.

Byggnaden annonserar sig mot Arenastaden och spårområdet med den stora bassängen och indraget som i de lägre planen ger den större ljusgården direktkontakt med ute och utblick.

De båda fastigheterna går in i varandra och arbetet med att planera och producera fastigheterna med två olika byggherrar och två parallella projekt- och projekteringsorganisationer kräver långtgående samarbete och samordning. Målsättningen är att de två fastigheterna när allt är klart ska bli så oberoende av varandra som möjligt.

Byggnaden projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM, nivå Excellent.

Fabege / Strategisk Arkitektur

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Signalbron/Kolonnvägen/Gustav III Boulevard i Solna

Byggherre:

Fabege (Simhall, Solna Stad)

Utförandeentreprenad i samverkan

NCC

2017-2023

Nybyggnad av ca 32 500 kvm kontor samt ca 5 500 kvm Simhall, totalt 38 000 kvm BTA.

Fram ansvarar för projektledningen inklusive bl.a. projekteringsledning, installationsledning, byggledning och projektadministration från systemhandlingsskede till färdig byggnad.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page