top of page

Moderna verktyg kan leda till frustration vid redovisning av systemhandlingar

Så skapar du lättlästa systemhandlingar

SYSTEMHANDLINGAR

Tidiga ritningar ser idag mer och mer ut som färdiga bygghandlingar, mycket på grund av att moderna digitala verktyg gör det enkelt att vara detaljerad. Det är bra på sitt vis, men kan göra det svårare för ovana granskare att se helheten. Fram har samlat några enkla principer för att underlätta hanteringen. 


Förr i tiden när handlingar handritades föll det sig naturligt att uttrycka på vilken detaljeringsnivå en handling befann sig. Idag gör moderna verktyg att även tidiga ritningar kan se ut som mer eller mindre färdiga bygghandlingar. 


- Vi har i en rad projekt upplevt en frustration runt framför allt systemhandlingar och dess redovisning. Dels är det svårt att sätta en lämplig nivå på utredningar och detaljering, dels ger den moderna redovisningsmetoden ett intryck av att vara en "färdig handling" säger Erik Norstedt, projekteringsledare på Fram. 


-När redovisningen blir för detaljerad tappar man lätt bort helheten och det är svårt för mottagaren att förstå var projektet befinner sig. Systemhandlingar granskas ofta av många, vana som ovana och det är viktigt att handlingen är anpassad till målgruppen. De riktlinjer som kan utläsas av SIS 

Bygghandlingar och svensk standard i övrigt är ganska knapphändiga, även om utvecklingsarbete pågår. Med samlad kompetens och stor erfarenhet har Fram, tillsammans med en grupp projektörer, kommit fram till några enkla principer för redovisning av systemhandlingar: 

• Gör alltid helplaner för att få en god överblick. Systemhandlingen hanteras nästan uteslutande digitalt och med en helplan går det lätt att zooma för att se detaljer. 

• Rita i färg, det ger en bättre överblick och lättare förståelse. 

• Gör gränsdragning även på ritningar. Kan vara såväl gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst som mellan olika entreprenörer. Här är färg ett utmärkt verktyg. 

• Redovisa mängder. Önskemål om mängder behöver diskuteras från projekt till projekt, men ska mängder fram är oftast projektören mest lämpad att ta fram dessa. 

• Använd kvalitetsreferenslistor. De ger möjlighet till en lite mer publikfriande redovisning av produkter för att tydliggöra kvalitets- och kostnadsnivåer. 


Ovan punkter förändrar inte de grundläggande syftena med en systemhandling, där systemval, kalkylerbarhet och redogörelse för byggnadens struktur och tekniska system är viktiga. För diskussion och beslut om handlingarnas omfattning och detaljeringsgrad tycker vi att "Uppdragets omfattning", utgiven av Svensk Byggtjänst, innehåller utmärkta underlag.

Erik Norstedt

Med helplaner och färgkodning blir det enklare att sätta sig in i ritningar och få överblick.

Kontaktpersoner:
bottom of page