top of page

Grunden för samverkan behöver vara en tydlig målbild

Samverkan mellan beställare och byggentreprenör

SAMVERKAN

Oavsett om vi pratar om Samverkan, Partnering eller annat begrepp så handlar det i grunden om hur vi skall samarbeta i ett projekt. Hur vi skapar engagemang och ger utrymme för personer att använda sitt omdöme och sunda förnuft. Det krävs ett öppet och ärligt samarbetsklimat. Att bli riktigt bra på Samverkan är som att leta efter neutrinon – den lilla partikeln – det tar tid och kräver tålamod.


-Jag letade i mina mappar och hittade en agenda för ett samverkansseminarium från 2009, i stort är det samma frågor som fortfarande står på agendan säger Olle Lewenhaupt.


Det handlar om jakten på den optimala genomförandestrategin som fokuserar energin på värdeskapande och slutmålet. Lättare sagt än gjort.


Det finns många sätt att genomföra samverkansentreprenader, i projektet behöver man hitta det sätt som passar förutsättningarna och organisationerna. Vi har genom åren mejslat ut en väg som vi tycker fungerar, med det sagt så är det långt ifrån den enda vägen och den omfattar bara ett axplock av våra erfarenheter.


En entreprenad i samverkan är relevant när projektet är komplext, när det finns en hög grad av osäkerhet och man ser att det kommer bli många ändringar. Ett annat skäl kan vara behov av att få in fler kompetenser tidigt eller när det är snäva ramar, tidsmässigt och ekonomiskt. Avtalen kan vara relativt enkla, det viktiga är att det i grunden ligger ett standardavtal, dvs AB eller ABT, och att regleringsformen och målbilden är tydlig. Man behöver vara överens om att avtalet inte täcker allt som kan och kommer att hända. Avtalet skall styra parterna mot samverkan och i möjligaste mån kunna hantera när det inte fungerar. Vid avtalstecknandet går man genom tre faser; fas 0 som syftar till att säkerställa att man har någorlunda samsyn gällande tid och pengar på en övergripande nivå. Fas 1 tecknas på konsultavtal (ABK). För fas 2 tecknas entreprenadavtalet där man behöver vara tydlig med vad man menar med Samverkan.


- Samverkan är ett flitigt använt ord som kan vara ganska abstrakt, det är ofta så att man ser olika saker framför sig. Det kan vara bättre att använda Samarbete istället. Det vet alla vad det betyder. I fas 0 och fas 1 bör man även vara tydlig med vad entreprenören förväntas göra rent praktiskt, vilka forum man ska delta i och vilken dokumentation som behöver tas fram.


- Egentligen köper beställaren bara en organisation. Utvärderingen av denna blir därför extremt viktig, även att den inte förändras för mycket på vägen. Vi sätter höga viten på nyckelpersoner för att göra det extra tydligt.


Men det är inte bara entreprenörens organisation som är viktig, även beställaren behöver ha en organisation som är tillräckligt stor, kompetent och delaktig för att kunna äga och styra de kritiska processerna. Man behöver inte göra det, men man behöver delta på ett aktivt sätt för att kunna säkerställa att beställarens målbild uppfylls.


Grunden för samverkan behöver vara en tydlig målbild, löpande räkning med ett initialt lågt arvode med möjlighet till högt arvode om man når målen. Målen behöver formuleras så att det inte blir motstridigt och så att både entreprenören och beställarens mål omhändertas.


- Det krävs mod och engagemang för att få till en riktigt bra samverkan, utrymme att göra fel och få en andra chans, och att ha roligt! Sist men inte minst gäller det att alla jobbar mot målbilden i alla lägen.


Recept på god samverkan


Ett rågat mått av:

  • Tydlighet

  • Ärlighet

  • Kunnighet

  • Engagemang

  • Prestigelöshet

  • Ordning och reda


Exempel på projekt som bedrivits enligt denna modell är Kv Jericho, Kv Päronet, Aula Medica, KMH, Kv Nöten 4, Kv Orgeln och Kv Poolen.

Olle Lewenhaupt

Samverkanskonceptet och vägen fram har skapats av erfarenheter från många projekt, projektkollegor och samtal om vad en bra Samverkan är.

Kontaktpersoner:
bottom of page