top of page

Fram bidrar till förbättrade branschstandarder för granskningsverktyg

Tidsvinster och förbättrad delaktighet

DIGITALISERING

Byggprojekt präglas generellt av stor komplexitet och låg upprepningsgrad. Det innebär utmaningar när processer ska automatiseras. Men utvecklingen går framåt. Inte minst inom granskningsprocessen. 


-Vi har gått från papper till Excel till idag skräddarsydda verktyg som kan hanteras samtidigt av olika parter i molnet, berättar Robin Krantz, projekteringsledare på Fram. 


Det stora arbetet bakom standardiseringen drivs i organisationen BEAst (Byggbranschens mötesplats för digitala affärer), men Fram har också bidragit på många sätt med sin erfarenhet och den metodik man utvecklat under åren. 


-Vi har kontinuerligt jobbat med att utveckla befintlig standard, helt enkelt för att man inte ska gå i samma fallgropar mer än en gång. Delar av den erfarenhet har nu införts av BEAst, som en praxis i systemet, säger Robin.


Vitsen med de nya metoderna är förstås att effektivisera hanteringen, att enklare och snabbare identifiera potentiella problemkällor. Men de innebär också mer delaktighet.


-Genom att alla projektdeltagare är inbjudna och kan bevaka sina intressen blir allt enklare och, ja, roligare. Till exempel kan hyresgästen på ett tidigt stadium se till att deras synpunkter tas tillvara. Det var något som inte fanns med i standarden från början. Och det här är inte färdigt. Modellerna utvecklas ständigt, även om det tar tid.


-Vi jobbar systematiskt med att komma vidare i det här. Det gäller i regel att hitta den minsta gemensamma nämnaren mellan olika projekt och sedan säkerställa att variationer och individuella anpassaningar också får plats, säger Robin Krantz.

Robin Krantz

Fram arbetar aktivt med utveckling av granskningsmetoder, numera i Bluebeam.

Kontaktpersoner:
bottom of page