top of page

Aula Medica

Akademiska Hus har tillsammans med Karolinska Institutet skapat en ny symbolbyggnad för Karolinska Institutet. En vacker och inbjudande aula för 1000 personer möter besökare på ett av världens mest spännande campusområden – här delar forskare, doktorer, professorer och nobelpristagare med sig av sin kunskap. Byggnaden inrymmer även kontorslokaler, restauranger och servicefunktioner.

Byggnadens utformning och komplexitet har inneburit en stor utmaning för samtliga engagerade. Fasadens ca 5400 glas i skiftande guld har måttanpassats för att åstadkomma de välvda formerna. Bakomliggande bärverk av limträ är fristående från den prefabricerade betong- och stålstommen. Den utkragande delen av byggnaden hänger i fackverk som spänner över aularummet ut mot Hagastaden. Byggnaden uppfyller klass Silver enligt Miljöbyggnad.

©Rikard Westman

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Solna

Byggherre:

Akademiska Hus Stockholm

Utförandentreprenad i samverkan

NCC

2009–2013

Area 13 000 kvm BTA

Fram har deltagit med projekteringsledning och installationsledning, från programhandling till färdig byggnad för Akademiska Hus Stockholm.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page