top of page

Biomedicum

Akademiska Hus uppför ett nytt laboratorium – Biomedicum. Största delen av Karolinska Institutet/Campus Solnas experimentella forskning kommer att samlas i denna byggnad. Med sin placering i kanten av campusområdet kommer den även få en direkt förbindelse till Nya Karolinska sjukhuset. Biomedicum blir ett av Europas största laboratorier. Byggnaden får ett modernt uttryck och möter den framväxande stadsdelen Hagastaden. Nya entréer till campus öppnas upp från Solnavägen och välkomnar förbipasserande in på området. Karolinska Institutet blir ett campus i staden.
Byggnaden ska tillgodose framtidens krav på laboratorier med en hög grad av genereralitet och flexibilitet. Storleken utmanar inte bara utan medger även nytänkande vad gäller systemlösningar och byggnadsutformning. Till detta kommer kraven på att byggnaden ska uppfylla klass Silver enligt Miljöbyggnad.

©Berg | CF Möller

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Solna

Byggherre:

Akademiska Hus

Utförandeentreprenad i samverkan

Skanska

2011 till 2018

Area ca 80.000 kvm BTA

Fram deltar med biträdande projektledare, installationsledning, projekteringsledning, byggledning och projektadministration från programhandling till färdig byggnad för Akademiska Hus.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page