top of page

Campus Albano

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare. Här byggs också cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service.

I takt med att Stockholms universitet och KTH utvecklas behövs nya lokaler på både kort och lång sikt där universiteten kan verka och samverka med varandra och det omgivande samhället. Just nu kommer totalt cirka 70 000 kvadratmeter universitetslokaler att byggas och cirka 1 000 studentbostäder.

Första spadtaget för Albano togs i november 2015. Byggnaderna i området kommer att bestå av både aktivitetsbaserade och traditionella kontors- och undervisningsmiljöer med hög flexibilitet som kan passa olika verksamheters behov. Undervisningslokalerna kommer även att innehålla pausutrymmen och pentryn för studenter. I byggnaderna kommer också finnas allmän service, däribland caféer och restauranger, och ett för Stockholms universitet och KTH gemensamt undervisningslabb (ett Vetenskapens hus). Tanken är att en mångfald av verksamheter ska bidra till en levande miljö under dygnets alla timmar.

BSK Arkitekter

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Stockholm

Byggherre:

Akademiska Hus

Generalentreprenad

Skanska Bygg AB (samverkansentreprenad)

2016-2022

Ca 70 000 kvm

Fram har deltagit med installationsledning under produktionsfasen.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page