top of page

Ersta Nya Sjukhus

Ersta nya sjukhus är en unik satsning inom sjukvården i Stockholm och Ersta diakonis enskilt största satsning sedan bildandet 1851. Nu byggs ett nytt toppmodernt sjukhus för att Ersta även i fortsättningen ska kunna erbjuda högkvalitativ sjukvård. Sjukhusbyggnaden på 8 våningar är ett specialistsjukhus som ska innehålla öppenvårdsmottagning och vård. Huvudentrén från Folkungagatan får en entréhall samt mottagning för labb och provtagning. I bottenvåningen planeras även café och den översta våningen får en gemensam matsal och takterrass. Byggnaden ska uppfylla Miljöbyggnad, nivå Silver.

Illustration: Ersta diakoni/Tengbom

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Stockholm - Södermalm

Byggherre:

Ersta diakoni

Utförandeentreprenad i samverkan

HENT Sverige AB

Byggstart 2019 och färdigställs under 2023

Ca 23.000 kvm BTA

Projektchef, Projekteringsledare, Bitr. projekteringsledare och Installationsledare.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page