top of page

Ersta Sjukhus, hus 06 och 22

Projektet omfattar verksamhetsanpassning och teknisk upprustning så som nya rumsbildningar, ytskikt, stambyte, medicinska gaser, ny utrymningstrappa, samt en förbindelsegång mot nya Ersta sjukhus (ENS).
1907 uppfördes sjukhusbyggnaden, nu kallat hus 22, på Södermalm där Ersta diakoni bedriver sjukvård än idag. År 1960 byggdes sjukhuset ut med en tillbyggnad mot Fjällgatan, nu kallat hus 06, som idag inrymmer bl.a. vårdcentral och operationslokaler. Projektet färdigställs i etapper och nya sjukvårdsverksamheter startar upp efterhand delar i projektet färdigställs.

Ersta sjukhus

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Södermalm, Stockholm

Byggherre:

Ersta diakoni

Utförandeentreprenad i samverkan

Oljibe AB

2023-Q3 och färdigställs under 2024

ca 10.000 m² BTA

Fram deltar med Projektchef, Projekteringsledare och Installationsledare

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page