top of page

Fatburssjön

Projektet innebar en total omvandling av bland annat gamla mörka livsmedelslokaler till moderna kontor med mycket ljus. Atrier och gårdar har tillskapats och en rundad tillbyggnad uppförts. Inne i atrierna har delvis öppna trapphus byggts. Som konsekvens av ombyggnaden har hela området bytt karaktär. En stor utmaning i projektet har varit att anpassa stommen till de nya behoven genom en omfattande ombyggnad, istället för att riva. Det krävde kvalificerade insatser av såväl projektörer som entreprenörer.
Den då största hyresgästen, Skatteverket, tillträdde sina lokaler med successiv inflyttning. Andra stora hyresgäster var Landstinget och Apoteket.

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Södermalm, Stockholm

Byggherre:

Fabege

Peab

2002-2006

ca 70.000 kvm BTA

Fram har deltagit med projektledning, projekteringsledning och installationsledning.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page