top of page

KTH Kemi (43:15)

1921 stod byggnad 43:15 klar uppförd efter ritningar av Erik Lallerstedt. Det är en av de äldsta laborativa byggnaderna på Campus KTH och här har forskning bedrivits av Kemi-institutionen sedan uppförandet av byggnaden. Byggnaden är blåmärkt enligt Stockholms stadsmuseum och en bevarandeplan finns framtagen sedan 2015.
Detta forskningsinfrastrukturprojekt har som mål att sammanföra flera institutioner för ett bättre kompetensutbyte med ett effektivare användande av instrument och lokaler. Här ska man även kunna ställa högre krav på laboratoriemiljön i avseende på vibrationer, temperatur och luftkvalitet.
En stor del av detta samverkansprojekt handlar om samspelet mellan den kvarsittande verksamheten och produktionen i kombination med bibehållen drift på olika medier.

Reichmann Antikvarier AB och Stellan Ridderstrand

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Stockholm - Östermalm

Byggherre:

Akademiska Hus AB

Utförandeentreprenad i samverkan

Oljibe AB

2021-2023

Ombyggnad ca 3 000 kvm BTA

Fram har deltagit med installationsledare under projektering samt under produktion.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page