top of page

Kv Jericho

Projektet innebar en omvandling av gamla kontorslokaler till nya exklusiva kontor för Advokatbyrån Mannheimer & Swartling m.fl. Såväl ut- som invändigt är allt nytt bland annat en ny fasad mot Norrlandsgatan. Samtliga installationer är utbytta och teknikrummen är nedflyttade i källaren. I de övre planen finns lokaler för rekreation och konferens med en vidunderlig utsikt över Stockholm.
Projektet innebar en stor utmaning då man på kort tid skulle riva och delvis nyproducera en stomme mitt i City. Dessutom skulle ett skyddsrum uppföras i den delvis nya byggnaden. Samtidigt pågick känslig verksamhet i anslutande lokaler. Den största hyresgästen är Advokatbyrån Mannheimer & Swartling.

©Åke E:son Lindman

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Stockholm

Byggherre:

Diligentia

Totalentreprenad i samverkan

Veidekke

2006–2008

Area ca 28.000 kvm BTA

Fram har deltagit med projektledning, projekteringsledning, byggledning och installationsledning, från systemhandling till färdig byggnad för Diligentia.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page