top of page

Kv Nöten 4

Kvarteret Nöten 4 i Solna Strand omvandlas just nu av Fabege till moderna, attraktiva och flexibla kontorslokaler. Byggnadens starka karaktär kopplat till arkitekturen och materialvalen bibehålls, samtidigt som service, ny teknik och ett attraktivt innehåll adderas som ska attrahera nya hyresgäster. Med sina 50 000 kvm precis vid vattnet, utvecklas Kvarteret Nöten 4 till en stad i staden med mer utåtriktade verksamheter såsom restauranger, service och caféer i bottenvåningarna. Uppgraderingen omfattar både utomhusmiljön och byggnaden, där man öppnar upp delar av fasaden, adderar takterrasser, uppgraderar entréer och ljusgårdar samt förbereder för flexibla hyresgästindelningar. Stort fokus ligger på miljö och återbruk. Kvarteret Nöten 4 byggdes i mitten av 1970-talet med huvudsaklig användning som kontor till Riksskatteverket. En omfattande ombyggnad genomfördes 2013 i samband med att Skatteverket hyrde större delen av fastigheten. De avflyttar fastigheten 2022 och då påbörjas arbetet för att förbereda för nya hyresgäster med möjlig inflytt 2023.

© TMRW

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Solna, Stockholm

Byggherre:

Fabege

-

Ej utsedd

2020-2022

Ombyggnad ca 70.000 m2 BTA

Fram deltar med Projekteringsledare och installationsledare under programhandling, systemhandling, bygghandling (bashus).

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page