top of page

Kv Nöten 4 SKV

Kvarteret Nöten uppfördes på 70-talet för Skatteverket. Byggnaden har genomgått en omfattande renovering. Vid ombyggnaden har man utgått från framtidens krav på tekniska lösningar och skapat flexibla kontor möjliga att förändra allt efter kundens önskemål, behov och förutsättningar.
Projektet har kännetecknats av en hög ambition när det gäller att tillskapa förutsättningar för ett modernt kontor. Engagemanget för att minimera störningar för befintliga hyresgäster och omkringboende har varit stort.

©Reflex Arkitektkontor

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Solna Strandväg 22, Solna

Byggherre:

Fabege

Utförandeentreprenad i samverkan

Veidekke

2010 – 2013

Area ca 70.000 kvm BTA

Fram har deltagit med projektledning, projekteringsledning, byggledning och installationsledning, från programhandling till färdig byggnad för Fabege.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page