top of page

Kv Orgeln

Kv Orgeln ligger i Centrala Sundbyberg med omedelbar närhet till tunnelbana, pendeltåg, fjärrtåg, bussar och köpstråk. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1966 för Svenska Spels räkning. När Svenska Spel flyttade till Arenastaden 2016 frigjordes större delen av lokalarean och ombyggnaden påbörjades.

Ombyggnaden är genomgripande och förändrar kvarteret till ett modernt kontorshus, volymen mot Järnvägsgatan fördubblas i höjd, byggnaden får nya moderna fasader, två nya ljusgårdar samt en överglasad atriumgård mellan de två tidigare byggnadskropparna. Kvarteret innehåller i första hand kontorslokaler, butiker och café/restaurang, stora förråd- och garageytor finns under mark.

Den befintliga byggnaden är varierande i sin struktur, i kombination med den nya stommen ger projektet utmaningar i form av många olika strukturella lösningar som ska samverka till intrycket av en sammanhållen byggnad. Kombinationen av befintlig platsgjuten stomme och ny prefabstomme kräver stor vaksamhet och anpassning ny fasad och stomme. Byggnaden projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM, nivå Very Good.

Illustration: BAU Arkitekter

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Sturegatan 11-19 samt Järnvägsgatan 12-20, Sundbyberg

Byggherre:

Fabege

Utförandeentreprenad i samverkan

Allegro Projekt

2015-2018

Ombyggnad av 40 000 m² samt tillbyggnad av 15 000 m². Totalt 55 000 m² BTA

Fram har ansvarat för projektledningen inklusive bl.a. hyresgästkoordinering, projekteringsledning och projektadministration från programskede till färdig byggnad. Uppdraget omfattade även att delta i delar av hyresgästernas programarbete.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page