top of page

Kv Yxan

Borgerskapet har bedrivit vård och omsorg på Högalid i över 200 år. Verksamheten startade 1812 i Kristinehovs Malmgård och flyttade 1908 in i det nybyggda Borgarhemmet. Genom projektet Yxan 4 tillförs Södermalm ca 180 seniorlägenheter och 70 vård- och omsorgsplatser för seniorer och äldre människor med varierande bakgrund. Därigenom ges förutsättningar för äldre med olika behov att bo och leva i innerstaden. Borgerskapet kan genom utvecklingen säkerställa att verksamheten kan fortsätta och dessutom utökas på Högalid.

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Södermalm, Stockholm

Byggherre:

-

-

2020-2021

Nybyggnad om ca 36 000 m2 BTA

Fram har drivit projekteringsledningen under detaljplaneskedet.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page