top of page

Separatorn 1

Alfa Lavals nya etablering i Flemingsbergsdalen ligger i det direkta blickfånget från Regulatorbron. I det fullt utbyggda området kommer det utgöra ett landmärke med sin centrala placering.
Projektet innehåller kontor och innovationscenter för Alfa Laval, en restaurang samt garage och teknikutrymmen. Alfa Laval blir en av de första företagen att etablera sig i Stockholm South Business District i Flemingsberg.
Kontoret i 11 våningar är placerat mot Regulatorvägen och är stommässigt separerad från innovationscentret. Innovationscentret kommer i första hand att nyttjas för utveckling av separatorer (High Speed Separation), det är ett höghöjdslab i två våningar (ca 9 m höga) med entresoler anpassade efter verksamheten. På taket av innovationscentret finns en generös takterrass med tillträde från kontorets plan 6.
Byggnaden projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM, nivå Excellent, samt EUs taxonomi.

Illustration: Fabege /Tham & Videgård Arkitekter

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Flemingsbergsdalen, Huddinge

Byggherre:

Fabege

Utförandeentreprenad i samverkan

Skanska

2020-2025

Nybyggnad av 13 500 kvm kontor samt 8 000 kvm innovationscenter. Total BTA ca 31 500.

Fram ansvarar för projektledningen inklusive bl.a. projektledning, projekteringsledning, installationsledning och projektadministration från systemhandlingsskede till färdig byggnad.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page