top of page

Sergelhuset

Kv Hästskon är beläget precis invid Sergels Torg i Stockholm city med hela stadspulsen direkt runt hörnet. Byggnaden uppfördes på 60-talet och var från början i huvudsak kontor åt SEB, SEB satt kvar fram till att rivningsarbeten påbörjades sommaren 2017. Kvarteret har Malmskillnadsgatan som genomgångsstråk, dvs det ligger på båda sidor om gatan samt under.

Ombyggnaden är total och förändrar kvarteret med nya bostäder, kontor, butiker och restauranger. Huset byggs på med två plan och får nya fasader i olika utförande som bryter upp den långa huskropparna i en mer stadslik indelning. Del av fastigheten ut mot Sergels Torg rivs och ersätts med en soltrappa upp från Sveavägen till Malmskillnadsgatan samt en paviljong med restaurang. På taket byggs skybar med entré från Malmskillnadsgatan.

Den befintliga byggnaden är platsgjuten med låga bjälklagshöjder vilket är en utmaning för att få till ett bra inomhusklimat för ett modernt kontor. Den nya prefabricerade stommen och dess fördelar ger projektet många olika lösningar som ska samverka till intrycket av en sammanhållen byggnad. Byggnaden projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet LEED, nivå Platinum version 4. Detta är det första projektet i Sverige som klassas i denna version.

Illustration: Equator Arkitekter / Marge

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Stockholm

Byggherre:

Vasakronan

Totalentreprenad i samverkan

NCC

Juni 2017-juli 2020

Om och tillbyggnad på totalt ca 20 000 m²

Fram uppdrag i projektet är att inom NCCs totalentreprenad driva projekteringsledning för system- och bygghandlingar. För Vasakronan utförs även projektadministration samt delaktighet i hyresgästprocessen tillsammans med byggherren och driva hyresgästanpassningar.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page