top of page

Station Hagastaden

NCC bygger nya station Hagastaden på uppdrag av Region Stockholm.

Stationen är en av 18 nya stationer som ingår i Region Stockholms utbyggnad av tunnelbanenätet. Stationen ligger på en ny gren av grön linje vilken sträcker sig mellan Odenplan och Arenastaden.
Plattformar och servicetunnlar är belägna under Norra Länken. Entréer och biljetthallar finns vid Torsplan i söder samt vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet i norr.

Konstnären Åsa Jungnelius kommer att gestalta station Hagastaden.

Illustration: Region Stockholm/&Rundquist

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Hagastaden Solna / Stockholm

Byggherre:

Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Utförandeentreprenad i samverkan

NCC Sverige AB

2023-2026

Servicetunnel/Plattformar/Entréer och biljetthallar

Fram deltar med installationsledning under genomförandet åt NCC.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page