top of page

Stora Frösunda

Fabege utvecklar en ny stadsdel på Bilias gamla tomt i Solna. Stadsdelen innefattar totalt 8 kvarter med kontor, handel, bostäder samt garage.

Projektet präglas av ett stort fokus på energi och miljö med bl a energiförsörjning via bergvärme samt solceller på samtliga takytor.

I garaget skall det rymmas ca 2000 parkeringsplatser och 5000 cykelplatser, samtliga parkeringsplatser skall utrustas med uttag för elbilsladdning.

Illustration: BAU Arkitekter

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Solna

Byggherre:

Fabege

Totalentreprenad i samverkan

Zengun

2018-2026

Ca 50 000m² kontor, 1000 st lägenheter,
ca 60 000 m² underbyggnad.

Fram ansvarar för projekteringsledningen från programskede till färdig byggnad.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page