top of page

Sturegallerian

Stureplan med sina krogar och butiker tillhör ett av stadens mest omtyckta och befolkade offentliga rum. Innanför fasaderna döljer sig unika gamla fastigheter med flera stora innergårdar som historiskt har varit stängda för allmänheten. När den nya detaljplanen vinner laga kraft kan man påbörja arbetet med att återskapa kvarterets ikoniska byggnader till deras forna prakt. När kvarteret byggs om och förädlas, öppnas flera gårdsrum och kopplas samman. Nya entréer från Humlegårdsgatan och Grev Turegatan skapar bättre flöden och integrerar Sturekvarteret tydligare med sin omgivning. Moderna bostäder, hotell och kontor tillkommer och kopplingen till kollektivtrafiken förstärks. Detaljplanen skyddar befintliga kulturmiljövärden så att både enskilda byggnader och det samlade historiska värdet värnas. Förändringen av kvarterets inre plan och struktur innebär bland annat att den äldre bebyggelsen lyfts fram och exponeras.

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Stockholm - Östermalm

Byggherre:

Sturegallerian AB

-

Ej utsedd

2019-2026

Ny- och ombyggnad totalt ca 103.600 m2 BTA varav södra etappen 47.900 m2 BTA

Projekteringsledare programhandling och projekteringsansvarig systemhandling södra etappen. Installationsledning under programhandling.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page