top of page

Trikåfabriken

Trikåfabriken 9 är en industrifastighet från 1929 med tillbyggnader från 1950-talet. Fastigheten är belägen i Hammarby Sjöstad.
Fastighetsägaren Fabege utvecklar fastigheten till ett modernt kontorshus på ca 20 000 kvm. De äldsta delarna av fastigheten kommer att kompletteras med en påbyggnad i fem plan med stomme helt i trä. Befintliga delar genomgår omfattande renoveringar och nuvarande innergård kommer att glasas in.
En stor utmaning i projektet är att utveckla fastigheten till en modern kontorsbyggnad och samtidigt behålla byggnadens befintliga kvalitet och industriella karaktär.
Fastigheten kommer att miljöklassas i Breeam, nivå ”very good”.

Illustration: Tengbom

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Hammarby Sjöstad

Byggherre:

Fabege

Totalentreprenad i samverkan

Arcona

2016-2019

20 000 kvm BTA

Fram har deltagit med projekteringsledning i system- och bygghandlingsskedet åt byggherren Fabege. Fram även har deltagit med projekteringsledning och installationsledning för Arcona under genomförandeskedet.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page