top of page

Widerströmska huset

Widerströmska huset eller som det kallades under uppförandet ”Folkhälsohuset” är en byggnad innehållande kontor och utbildningslokaler. Byggnaden är placerad i hörnet Solnavägen och Tomtebodavägen i Solna och är numera en del av Karolinska Institutets front mot Solnavägen. Byggnaden har ett unikt uttryck med dominans av betong och vann betongarkitektpriset 2013. Byggnaden har 11 plan och hyresgäster är Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten.

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

KI, Solna

Byggherre:

Akademiska Hus

Utförandeentreprenad i samverkan

NCC

2011-2012

Nybyggnad om ca 18 500 m2 BTA

Fram har deltagit med Installationsledare för alla discipliner och medverkade i projektet från start till färdigställande.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page